Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-21T19:21:26+01:00
Jeżeli mamy równania ułamkowe, to pozbywamy się mianowników mnożąc obydwie strony równania przez te mianowniki. Wtedy uproszczą się mianowniki)

( "/" -----> ta kreska oznacza kreskę ułamkową)

x+2y/3 + x+y/2 = 1 1/2
x-2y/5 - 2x +y/2 = -1

x+2y/3 ) + x+y/2= 3/2 (obie strony mnożymy przez 2 * 3)
x-2y/5 - 2x +y/2 = -1 (mnożymy przez 2 * 5)

2(x+2y)+3(x+y)= 6 *3/2
2(x-2y) -5(2x+y)= 10 *(-1)

4x+4y +3x+3y =9
2x-4y - 10x -5y = -10

7x + 7y = 9 ( wyznaczamy x i wstawiamy do II równania)
-8 x - 9y = - 10

x= 9 - 7y/7
-8 *(9 - 7y/7) - 9y = - 10

x= 9 - 7y/7
- 72 + 56y/7 - 9y= -10

x= 9 - 7y/7
56y/7-63y/7= -10 +72/7 (10 to jest 70/7)


x= 9 - 7y/7
7/7y= 2/7


x= 9 - 7y/7
y= 2/7

x= 9 - 7y/7
x= 9 - 7*2/7
x= 9-2/7
x= 8 i 5/7
Myślę, że już dasz radę. Jak co, to pisz. Za chwilę zajrzę na mój profil. Powodzenia i pozdrawiam

zad.b)
x-y/3-x+y/7=0 (mnożę 3*7 , czyli na krzyż,żeby pozbyć się mianowników)
2x-5y/5 _x-2y/3 =1/3 (mnożę przez 5*3)

7(x-y) -3(x+y) = 0
3(2x-5y)+5(x-2y)=5

7x-7y-3x-3y=0
6x-15y+5x-10y=5

4x-10y=0
x-25y=5

4x-10y=0
x=5+25y

4(5+25y)-10y=0
x=5+25y

20+100y-10y=0
x=5+25y

90y=-20
x=5+25y

y= -2/9
x=5+25y= 5+25*(-2/9)=5-50/9 45/9-50/9=-5/9


x= -5/9
y= -2/9

c)
x-y/2+2x+y/3=4 (mnożę przez 2*3)
2x-y/4 - x+y/6= -1/6 (mnoże przez 4*6)

3(x+y)+2(2x+y)=24
6(2x-y) - 4(x+y)= -4

3x+3y+4x+2y=24
12x-6y-4x-4y= -4

7x+5y=24
8x-10y= -4

x=24-5y/7 (wstawiam za "x" do drugiego równania)
8(24-5y/7)-10y= - 4

x=24-5y/7
192/7 -5/7y - 10y= -4

x=24-5y/7
-5/7y - 70/7y = -4 - 192/7

x=24-5y/7
- 75/7y = - 220/7

x=24-5y/7
y= -220/7 * (-7/75)

x=24-5y/7
y= 220/75

x=24-5y/7
y=44/15x=24-5*44/15//7=24/7-220/15*1/7=24/7-220/105= 360/105-220/105=
140/105=140/105=28/21=4/3
(Te "//" oznaczają główną kreskę ułamkową)

x=4/3=1i1/3
y=44/15=2i14/15