Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-21T19:33:15+01:00
Otrzymywanie glikolu etylenowego z etanu:
CH3-CH3 + Cl2 --> (kat. św) CH3-CH2-Cl + HCl

CH3-CH2-Cl + KOH ---> (kat. etanol) CH2=CH2 + KCl + H2O

CH2=CH2 + Cl2 ---> Cl-CH2-CH2-Cl

Cl-CH2-CH2-Cl + 2KOH ---> HO-CH2-CH2-OH + 2KCl

Otrzymywanie gliceryny z propanu:
CH3-CH2-CH3 + Cl2 ---> (kat. św) CH3-CH2-CH2-Cl + HCl

CH3-CH2-CH2-Cl + KOH --> (etanol) CH3-CH=CH2 + KCl + H2O

CH3-CH=CH2 +Cl2 ---> (temp. 400⁰C) Cl-CH2-CH=CH2
(w warunkach normalnych cząsteczka chloru przyłączyłaby się do węgli w miejscach wiązania podwójnego, ale w wyniku działania katalizatora - wysokiej temperatury, przyłączyła się do ostatniego węgla w łańcuchu węglowym)

Cl-CH2-CH=CH2 + NaOH --> HO-CH2-CH=CH2

HO-CH2-CH=CH2 --> (nad strzałką [O] - oznacza to, że działa utleniacz, pod strzałką H2O, ponieważ wymagana jest obecność wody)
CH2-CH-CH2
OH OH OH
(do każdego węgla przyłączona jest grupa hydroksylowa OH)

Zapisałem wszystkie reakcji kolejnych etapów powstawania tych związków ;)
2 4 2