Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-21T18:43:00+01:00
Beetwen- pomiędzy
Opposite- na przeciwko
behind- za
on- na
in- w
I- ja
you are- ty jesteś
she is- ona jest
he is- on jest
it is- ono/to jest
we are- my jesteśmy
you are- wy jesteście
they are- oni są
2010-01-21T18:43:50+01:00
Pomiędzy
naprzeciw
za
na
w
ja
ty jesteś
ona jest
on jest
ono jest
my jesteśmy
wy jesteście
oni/e są
2010-01-21T18:45:16+01:00
They are- oni, one są
you are - wy jesteście
we are - my jesteśmy
it is- to jest
he is- on jest
she is- ona jest
I- ja
in- w
on- na
opposite- naprzeciw
behind- za, z tyłu
beetwen- pomiędzy