Odpowiedzi

2012-08-08T19:55:55+02:00

Zadanie 1.

 

AgOH - wodorotlenek srebra (I)


Zn(OH)₂ - wodorotlenek cynku


Ba(OH)₂ - wodorotlenek baru


Ni(OH)₃ wodorotlenek niklu (III)


RbOH - wodorotlenek rubidu


Bi(OH)₃ - wodorotlenek bizmutu (III)


Fe(OH)₃ - wodorotlenek żelaza (III)


Mn(OH)₂ - wodorotlenek manganu (II)

 

 

Zadanie 2.

 

2Li + 2H₂O ⇒ 2LiOH + H₂

produkty: wodorotlenek litu i wodór

 

MgO + H₂O ⇒ Mg(OH)₂

produkt: wodorotlenek magnezu

 

Ca + 2H₂O ⇒ Ca(OH)₂ + H₂

produkty: wodorotlenek wapnia i wodór

 

BaO + H₂O ⇒ Ba(OH)₂

produkt: wodorotlenek baru

 

Na₂O + H₂O ⇒ 2NaOH

produkt: wodorotlenek sodu

 

2K + 2H₂O ⇒ 2KOH + H₂

produkty: wodorotlenek potasu i wodór

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)

12 4 12