Zad. 1 W trapezie ABCD bok AB jest równoległy do boku DC i AB > DC. Pole trapezu ABCD jest 1,75 razy większe od pola trójkąta ABC.

Ile razy podstawa AB jest dłuższa od DC ?

Zad . 2
Ile liczb naturalnych dodatnich mniejszych od 1000 jest niepodzielnych przez ani 6 ani przez 8 ?

Zad 3.
Trzech kolegów Adam, Krzyś i Paweł ważyło się na wadze parami. Adam i Krzyś razem ważyli 79 kg,Adam i Paweł 84 kg,Krzyś i Paweł 85 kg. Wskaż, ile kg waży każdy z chłopców Adam, Krzyś i Paweł.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-21T22:00:42+01:00
Adam Krzyś
40 39
Adam Paweł
40 46
Krzyś Paweł
39 46


Analiza:
Adam waży 40 kg
Paweł waży 46 kg
Krzyś waży 39 kg
1 5 1