Bardzo prosze, chodzi o 2 na polrocze.
<\ znaczy mniejsze lub rowne
/> znaczy wieksze lub rowne

zad 1
rozwiaz rownania
a) |x+4|=14
b) |x-100|=1
c) |x+7|=0,05
d) |10-x|=4

zad 2
rozwiaz nierownosci
a) |x+2|<\3
b) |x-4|/>2
c) |x+6|>3
d) |8-x|<1

zad3
rozwiaz rownania
a) |7x|=14
b) |-3x+6|=24
c) |minus 2x trzecie|=6-|x|
d) |minus x drugie|+|1-pierwiastek z dwoch|=|pierwiastek z dwoch minus jedna druga|

zad4
rozwiaz nierownosci
a) |4x-2|>8
b) |2x+4|<8
c) |6-3x|/>9
d) |x+1|/>6-2|x+1|

zad 5
rozwiaz nierownosci
a) |x+2|+|2x+4|>12
b |2x+4|+1<\|3x+6|-|2+x|+2
c) 2|x-4|+|3x-12|<\4+|8-2x|

z gory bardzo dziekuje

1

Odpowiedzi

2010-01-21T18:56:51+01:00
Zad 1
rozwiaz rownania
a) |x+4|=14 x=10
b) |x-100|=1 x=101
c) |x+7|=0,05 x= - 6,95
d) |10-x|=4 x=6

zad 2
rozwiaz nierownosci
a) |x+2|<\3 x=1 lub mniej
b) |x-4|/>2 x = 6 lub więcej
c) |x+6|>3 x= więcej niż -3(nie może być 3)
d) |8-x|<1 x= więcej niż 7 (nie może byc 7)

zad3
rozwiaz rownania
a) |7x|=14 x =2
b) |-3x+6|=24 x=-6
c) |minus 2x trzecie|=6-|x|
d) |minus x drugie|+|1-pierwiastek z dwoch|=|pierwiastek z dwoch minus jedna druga|

zad4
rozwiaz nierownosci
a) |4x-2|>8 x = wiecej niż 1,5
b) |2x+4|<8 x = mniej niż 2
c) |6-3x|/>9
d) |x+1|/>6-2|x+1|

zad 5
rozwiaz nierownosci
a) |x+2|+|2x+4|>12
b |2x+4|+1<\|3x+6|-|2+x|+2
c) 2|x-4|+|3x-12|<\4+|8-2x|