Proszę o opracowanie tych punktów :
Nie muszą być dłuuuugie :)

1. Warunki jakie muszą spełnić kandydaci do wyborów samorządowych.
2. Funkcje parlamentu.
3. Sposób uchwalenia ustaw w Polsce
4. rola senatu RP
5. rola sejmu RP
6. rola prezydenta RP
5. struktura parlamentu
6. prawa i obowiązki posłów i senatorów
7. sytuacje w których zbiera się Zgromadzenie Narodowe
8. Wypisz wszystkie konstytucje Polskie od 1790r.

To ma być w formie notatek :)
Ps:. to ma być na czwartek ...

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-21T20:25:40+01:00
2. Funkcje Parlamentu -> funkcja ustawodawcza, funkcja kontrolna, funkcja kreacyjna

3. Sposób uchwalenia ustaw w Polsce ->
-powstaje inicjatywa ustawodawcza
-komisja sejmowa przesyła sprawozdanie, w którym oceniany jest projekt ustawy
-odbywają się kolejno: pierwsze i drugie czytanie, podczas których projekt ustawy może zostać uchwalony
-jeśli ustawa została zaakceptowana podczas jednego z dwóch czytań, Senat ma 30 dni na zgłoszenie ewentualnych poprawek
-ustawa trafia do prezydenta, kótry ją podpisuje

4. rola senatu RP ->
-posiada inicjatywę ustawodawczą
-składa poprawki do ustaw (może je również zablokować)

5. rola sejmu RP ->
-ustanawianie prawa poprzez uchwalanie ustaw
-wybiera marszałka sejmu
-zatwierdza skład Rady Ministrów (RM)

6. rola Prezydenta ->
-nadaje odznaczenia i ordery
-reprezentuje kraj
-ma możliwość ustawodawczą

7. sytuacje w których zbiera się Zgromadzenie Narodowe -> tylko w wyjątkowych sytuacjach np. przy składaniu przysięgi przez Prezydenta