1. W trójkącie ABC kąt ACB ma miarę 64stopnie, a kąt BAC - 36stopni. Z wierzchołka C poprowadzono wysokość CD. Oblicz miary kątów trójkąta BCD. (odpowiedź uzasadnij)

2. Jeden metr kwadratowy pewnej wykładziny kosztuje 35zł. Szerokość tej wykładziny wynosi 1,5m. Czy 200zł wystarczy na zakupienie 2,5 metra bieżącego tej wykładziny? (ZAPISZ OBLICZENIA)

2

Odpowiedzi

2010-01-21T19:27:37+01:00
Jeżeli poprowadzimy wysokość CD to powstaje trojkąt prostokątny CDB czyli
kąt BCD = 180 - (90 + 64 ) = 26
Nasz trójkąt ma stopnie 64,90,26

Zad 2
1,5 * 2,5 = 3,75 m kwadratowych
3,75 * 35 = 131,25 zł
odp. Wystarczy 200 zł
3 2 3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-21T19:32:40+01:00
Zad 1
kąt ACB = 64⁰
kąt BAC = 36⁰
kąt ABC = 180⁰ - (64⁰ + 36⁰) = 180⁰ - 100⁰ = 80⁰
kąt BDC = 90⁰
kąt BCD = 180⁰ - (90⁰ + 80⁰) = 180⁰ - 170⁰ = 10⁰
zad 2
b - szerokość wykładziny = 1,5 m
a - długość wykładziny = 2,5 m
P - pole powierzchni wykładziny = ab - 1,5 razy 2,2 = 3,75 m²
K - koszt zakupu = 3,75 razy 35 = 131,25 zł
200 zł wystarczy
4 3 4