Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-21T18:58:21+01:00
2Li + 2H₂O -> 2LiOH + H₂
MgO + H₂O -> Mg(OH)₂
Ca + 2 H₂O -> Ca(OH)₂ + H₂
BaO + H₂O -> Ba(OH)₂
Na₂O + H₂O -> 2 NaOH
2K + 2H₂O -> 2KOH + H₂
2010-01-21T19:02:01+01:00
2Li +2 H₂O ------> 2LiOH + H₂
MgO+ H₂O-------> Mg(OH)₂
Ca+2H₂O------> Ca(OH)₂ + H₂
BaO+H₂O-------> Ba(OH)₂
Na₂O+H₂O------->2 NaOH
2K+2H₂O---------> 2KOH + H₂