Solankę dziesięcioprocentową zmieszano z solanką dwuprocentową i otrzymano 60kg roztworu.Gdyby solanki dziesięcioprocentową wzięto o 20% mniej to otrzymano by solankę ośmioprocentową.Jakie jest stężenie otrzymanej solanki.

1

Odpowiedzi

2010-01-21T19:32:38+01:00