1. Rozwiąż chemograf: podaj nazwy i wzory sumaryczne substancji ukrytych pod literami A, B, C, D. Napisz i uzgodnij równania reakcji oznaczone cyframi 1, 2, 3, 4.

Cl2 + A -------3------> HCl
B + A -------1-------->H2S
C + Hcl ---------4----> FeCl2 + A
A + O2 -------2------> D

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-21T19:12:26+01:00
A - H₂
B - S
C - Fe
D - H₂O

Reakcje wg numerów:

3. H₂ + Cl₂ -> 2HCl
1. S + H₂ -> H₂S
4. Fe + 2HCl -> FeCl₂ + H₂
2. 2H₂ + O₂ -> 2H₂O
1 5 1