Określ stopnie utleniania pierwiastkow w zwiazkach chemicznych.
a) HNO2
b) H3PO4
c) H2SO3
d)H2CO3
Określ stopnie utleniania pierwiastkow w zwiazkach chemicznych:
a) NaClO2 ; b) KBrO; c) NaIO2; d)KIO2;

Określ stopnie utleniania pierwiastkow w zwiazkach chemicznych:
a) Al2(SO4)3 ; b) AlPO4; c) Ca(NO3)2 ; d) Pb(SO4)2

Określ stopnie utleniania chloru w substancjach :
KClO , NaClO3 ; Cl2 ; HCl ; AlCl3 ; HClO2 ; ClO7

1

Odpowiedzi

2010-01-21T19:08:08+01:00
Zad1
HNO2 = to wszytko pisze sie nad symbolem pierwiastak . H I , N III,O -II
H3PO4 = H I , P V , O -II
H2SO3= H I , S IV , O -II
H2CO3 = H I , C IV , O -II
zad.2
NaCLO2=Na I , Cl III , O -II
KBrO= K I , Br I , O -II
NaIO2= Na I , I III , O -II
KlO2= K I , L III , O -II
zad3,
Al2(SO4)3= Al II , S IV , O -II
AlPO4=Al III , P V , O - II

Ca(NO3)2=Ca II , N V , O -II
Pb(SO4)2=Pb IV , S VI , O -II

zad4.
KClO= K I , Cl I , O - II
NaClO3= Na I , Cl v , O -II
Cl2-= zero
HCl = H I , Cl - I
AlCl3 = Al III , Cl -I
HClO2 = H I . Cl III , O - II
ClO7 =Cl XIV , O -II
8 4 8