Błagam...Pomocy muszę to mieć na jutro... daję naj :)
Kulka o masie m=0,1 kg zawieszona na nitce długości l=60cm porusza się jednostajnie, opisująs w płaszczyźnie poziomej okrąg.
a) Z jaką prędkością v porusza się kulka, jeśli nitka jest nachylona do pionu pod kątem "alfa=30stopni"?
b) Oszacujwartość prędkości Vm(duże V małe m), przy jakiej nitka się zerwie, siła zrywająca nitkę wynosi F=88,29N

Potrzebuję każde przekształcenie wrozów i kroki jak to pokolei się robi. POMOCY :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-21T19:37:11+01:00
Zadanie z mojego zbioru zadań D:

Odp w załączniku.
1 5 1