Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-22T01:32:02+01:00
Lex Romana - Prawo rzymskie.
Sentencje:
Pecunia non olet - pieniądze nie śmierdzą
Dura lex sed lex - Twarde prawo ale prawo
Lex retro non agit - prawo nie działa wstecz
Ignorantia ivnis nocet - Nieznajomość prawa szkodzi
Primum non nocere - Po pierwsze nie szkodzić
Ubi societas ibi ius - Gdzie społeczeństwo, tam prawo
O tempora, o mores - O czasy, o obyczaje
Alea iacta est - Kości zostały rzucone
De gustibus ist non disputandum - O gustach się nie dyskutuje
Persona non grata - osoba nie pożądana
Veni, vidi, vici - Przybyłem, zobaczyłem, zwycięzyłem
5 4 5