Prosze o rozwiązanie zadania .
Procesy cieplne
Energia wewnętrzna i jej przemiany.

Pociąg towarowy o masie 3000 ton, jadący z prędkością 72 km/h, zahamowano za pomocą hamulców. O ile wzrosła energia wewnętrzna pocisku i deski wskutek ubytku energii kinetycznej pocisku?

z góry dziekuje.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-24T01:09:59+01:00
1.
-Procesy egzotermiczne- układ generuje energię termiczną bilans ciepła przyjmuje zatem wartość ujemną
-Procesy endotermiczne -układ pochłania ciepło, bilans ciepła przyjmuje wartość dodatnią.
2.
Stanowią podstawę funkcjonowania wszelkiego rodzaju silników i innych generatorów energii.
- Zmiana energii wewnętrznej układu równa jest dodaniu do układu ciepła i pracy wykonanej nad układem przez siły zewnętrzne, zgodnie z równaniem:
dU = dQ + dW

3.
m = 3000 000 kg
v = 72 km/h = 20 m/s
U = ?

U = W + Q
Q = 0 ( nie ma)
U = W
ale praca W = Ek (bo ciało jest w ruchu)
Ek =( m * v^2 ) / 2
U = 600 000 000 J = 0,6 GJ