Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-21T19:27:05+01:00
A]a=5cm
b=3,5cm
c=8cm
pole=2ab+2ac+2bc=2×5×3,5+2×5×8+2×3,5×8=35+80+56=171cm²


a=10cm
b=7cm
c=16cm
pole=2×10×7+2×10×16+2×7×16=140+320+224=684cm²

684-171=513
684:171=4
odp. pole zwiekszyło sie 4 razy, i o 513cm²
b]
a=1,2dm
b=15cm=1,5dm
c=0,2cm=0,02dm

pole=2×1,2×1,5+2×1,2×0,02+2×1,5×0,02=3,6+0,048+0,06=3,708dm²

a=2,4dm
b=3dm
c=0,04dm
pole=2×2,4×3+2×2,4×0,04+2×3×0,04=14,4+0,192+0,24=14,832

14,832-3,708=11,124

14,832:3,708=4
odp. pole zwiekszyło sie 4 razy i o 11,124cm²
1 5 1
2010-01-21T19:28:39+01:00
A,
Pc=2(5*3,5+3,5*8+5*8)=17,5+28+40=2*85,5=171
b,
Pc =2(12*15+ 15*0,2+12*0,2=180+3+2,4=2*185,4=370,8
odp
pole zwiekszy sie 4razy