Niemcy - centralne i Prusy Wschodnie,
Czechosłowacja od 1938 do Niemiec,
Słowacja od 1939 zależna od Niemiec,
ZSRR - republiki (graniczące) Ukraińska SRR i Białoruska SRR,
Litwa,
Łotwa,
Rumunia,
Węgry - od 1939 (Ruś Zakarpacka / Podkarpacka)

Ktore z podanych panstw w okresie miedzywojennym byly sojusznikamia ktore wrogami wobc Polski?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-21T20:25:42+01:00
Z pośród sześciu sąsiadów z którymi graniczyła Druga Rzeczpospolita w okresie międzywojennym jedynie z Łotwą i Rumunią(sojusz wojskowy 1921 rok ) łączyły Polskę przyjazne międzysąsiedzkie stosunki.
Do wrogów czy można powiedzieć państw Polsce nieprzychylnych zaliczamy Niemcy Trzeciej Rzeszy Adolfa Hitlera. Następnie Związek Radziecki Józefa Stalina.Konflikty terytorialne mieliśmy z Czechosłowacją o Zaolzie oraz z Litwą o Wilno(bunt Generała Żeligowskiego zajęcie części ziem litewskich na rozkaz Józefa Piłsudskiego).
1 5 1