Odpowiedzi

2010-01-21T19:53:43+01:00
Pole magnetyczne jest to przestrzeń otaczająca magnes trwały lub przewodnik , w którym płynie prąd . pole magnetyczne jest wywoływane przez ładunki elektryczne znajdujące się w ruchu jednostajnym. dlatego tez przepływ prądu wytwarza pole magnetyczne. Polem magnetycznym nazywamy taki stan przestrzeni, w którym na poruszające się ładunki oraz na ciała namagnesowane działają siły.
Wielkościami charakteryzującymi pole magnetyczne są wektor indukcji magnetycznej oraz wektor natężenia pola magnetycznego .