Odpowiedzi

2010-01-21T19:46:12+01:00
1. Wyprawa do Ukrainy
2. Do Wojsk chmielnickiego przyłączają się Tatarzy
3. Zwycięstwo wojsk polskich
4. Dochodzi do bitwy pod Beresteczkiem
5. Do wojsk kozackich przyłączają się Tatarzy.
6,Jednak szybko wycofują się z pola bitwy.
7.Dzięki temu Polacy znowu zwyciężają .
2 4 2
2010-01-21T20:11:34+01:00
GENEZA
-dążenie kozaków do niezależności i autonomii
-traktowanie przez szlachtę polską na równi z pańszczyźnianymi chłopami
-najazdy kozaków na tureckie tereny
-dążenie kozaków do powiększenia rejestru

PRZEBIEG
-1648 wybuch powstania chmielnickiego; Polacy przegrywają pod: żółtymi wodami, Korsuniem, Piławcami
-1649 bitwa pod Zbarażem, podpisanie umowy zborowskiej na mocy której zwiększono rejestr kozaków do 40 tys. Chmielnicki uzyskał tytuł hetmana
-1651 wznowienie działań wojennych, zwycięstwo Polski pod Beresteczkiem, co doprowadziło do podpisania ugody w Białej Cerkwii na mocy której zmniejszono rejestr do 20 tys
-1654 kozacy podpisali umowe w Pejerajosławiu z Rosją na mocy której zobowiązali się uznać zwierzchność Rosji w zamian za pomoc

KOŃCÓWKA
-1657 umiera Bogdan Chmielnicki, nowym hetmanem zostaje Iwan Wyhoski, który dąży do porozumienia z Polską.
-1658 Unia w Hadziaczu, Ukraina wchodzi w skład Rzeczpospolitej
1 5 1