W latach 60 zeszłego stulecia współczynnik przyrostu naturalnego w Chinach wynosił około 27%o. W roku 2004 sioągnął on wartość 5.7%o. Korzystając z dostępnych źródeł informacji wypisz przyczyny spadku przyrostu naturalnego w tym kraju.

1

Odpowiedzi

2009-09-30T21:07:17+02:00
Aby ograniczyć przyrost liczby ludności władze chińskie wydały rozporządzenie, zgodnie z którym rodziny mieszkające w miastach mogą mieć tylko 1 dziecko.
to główna przyczyna