Odpowiedzi

2009-09-30T20:54:16+02:00
Zad1
a) -7(x+2)+4=3x=-7x - 14 +4 = 3x = -7x - 3x = 14-4 = -10x = 10 stronami dzielisz przez - 10 x= -1

b)2(x-1) - 3 = 4(x+7) = 2x - 2-3= 4x +28= 2x - 4x = 28+2+3 = -2x = 33 stronami dzielisz przez -2 x= 16,5
2009-09-30T21:01:49+02:00
A) -7(x+2)+4=3x
-7x-14+4=3x
-7x-3x=14-4
-10x=10 /:(-10)
x=-1

b) 2(x-1)-3=4(x+7)
2x-2-3=4x+28
2x-4x=2+3+28
-2x=33 /:(-2)
x=-16½

a) x+y=5
x-2y=-1

x=-y+5
-y+5-2y=1

x=-y+5
-3y=-5-1

x=-y+5
-3y=-6 /:(-3)

x=-y+5
y=2

x=-2+5
y=2

x=3
y=2

b) x+y=4
2x+3y=11

x=-y+4
2×(-y+4)+3y=11

x=-y+4
-2y+4+3y=11

x=-y+4
y=-4+11

x=-y+4
y=7

x=-7+4
y=7

x=-3
y=7

zad2
a)x+2>5
x>-2+5
x>3

b)2x≤3x-7
2x-3x≤-7
-x≤-7 /*(-1)
x≥7
2009-09-30T21:02:44+02:00
-7(x+2)+4=3x
-7x-14+4=3x
-7x-3x=14-4
-10x=10/(-10)
x=-1
b) 2(x-1)-3=4(x+7)
2x-2-3=4x+28
2x-4x=28+2+3
-2x=33/(-2)
x=-16,5

zad2
a) x+2>5
x>5-2
x>3

b) 2x≤3x-7
2x-3x≤-7
-x≤-7/(-1)
x>_7
zad3) rozwiąż układ
A){x+y=5 /*2
X-2Y=-1
2x+2y=10
x-2y=-1
=----------
3x=9/3
x=3
x-2y=-1
3-2y=-1
-2y=-1-3
-2y=-4/(-2)
y=-2

B){x+y=4 /(-3)
2x+3y=11
-3x-3y=-12
2x+3y=11
-x=-1/(-1)
x=1
2x+3y=11
2*1+3y=11
2+3y=11
3y=11-2
3y=9/3
y=3