Odpowiedzi

2010-01-21T20:50:05+01:00
1.WIELKA KARTA SWOBÓD powstała w wyniku sprzeciwu społeczeństwa i Stolicy Apostolskiej. Jan bez Ziemi podpisał ją w 1215r.

Monarcha -----> zakaz samowolnego nakładania podatków i karania bez wydania wyroku sądu

Monarcha -----> 25 baronów czuwało, aby król przestrzegał zasad karty.


2. STANY GENERALNE
| (1.) | (2.) |(3.)
DUCHOWIEŃSTWO RYCERSTWO CHŁOPI I MIESZCZANIE
(SZLACHTA)

1. DUCHOWIEŃSTWO- ten stan zwolniony był z płacenia podatków i podlegał włącznie sądom kościelnym
2. RYCERSTWO (SZLACHTA)- ten stan miał prawo posiadania ziem przysługiwanym im z immunitetem, co często wywoływało spory i wojny, powodowało anarchię. W wyniku tego wprowadzono cła za przewóz towarów przez granicę ich posiadłości.
3. CHŁOPI I MIESZCZANIE - mieli prawo tworzenia samorządów.

1 5 1