C++

Małgosia lubi zadania matematyczne. Ostatnio dowiedziała się, że X MOD Y to reszta z dzielenia X przez Y. Poprosiła Dawida, żeby jej podał 15 liczb, a ona szybko obliczy, ile jest różnych reszt z dzielenia tych liczb przez 37 . Pomóż Małgosi wykonać zadanie.
Zadanie

Napisz program, który:
- wczyta ze standardowego wejścia 15 liczb,
- wypisze na standardowe wyjście liczbę różnych reszt z dzielenia tych liczb przez 37 .
Wejście

Wejście zawiera 15 liczb całkowitych n (1<=n<=10000) , po jednej w każdym wierszu.
Wyjście

Program powinien wypisać liczbę różnych reszt z dzielenia wczytanych liczb przez 37 .
Przykład

Dla danych wejściowych:

1
38
39
75
76
77
112
113
114
115
149
150
151
153
154

poprawną odpowiedzią jest:
6

1

Odpowiedzi

2010-01-21T20:11:25+01:00
#include <iostream>
using namespace std;

int tab[37];
int main()
{
int n, a;
a=0;
for (int i=0;i<15;i++)
{
cin>>n;
tab[n%37]++;
}
for (int i=0;i<37;i++)
if (tab[i]>0)
a++;
cout<<a<<endl;


return 0;
}
1 5 1