Zbieranie informacji o zoo w swojim kraju. Napisz artykuł dla szkolnej gazetki: (najlepiej opiszcie jakies zoo naszego kraju
Tekst ma zawierać od 50-80 wyrazów:) i ma w sobie mieścić następujące informacje: jak się nazywa zoo ,gdzie jest(czyli w jakim mieście:) Co można zobaczyć i twoje relacje:)

1

Odpowiedzi

2010-01-22T14:30:21+01:00
This is the best ZOO in Chorzów City. In this ZOO you will see beautifull animals and plants. This is big ZOO. In this ZOO ticket aren't cheap. I like this ZOO becouse I like animals. In this ZOO my favourite animals this is Lions. After the trip the ZOO I was very satisfacties.