Przetłumacz zdania i podaj odpowiedź(po angielsku i po polsku)
2.A big building with machines from making things.
5.A shark is one!
6............has caused health problems for many people.
7.We throw away......
9.we can swim in it.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-21T19:53:56+01:00
2.Duży budynek z maszynami dokonywania rzeczy.
5.Rekin jest jeden!
6............. spowodowało problemy ze zdrowiem, dla wielu ludzi.
7.Wyrzucamy ......
9.możemy pływać w to.
1 5 1
2010-01-21T19:54:28+01:00
2.A duży budynek z maszynami dokonywania rzeczy. 5.A rekina jest jeden! 6 ............ spowodowało problemy ze zdrowiem, dla wielu ludzi. 7.We wyrzucić ...... 9.we można pływać w nim.
1 5 1
2010-01-21T22:57:55+01:00
2.A duży budynek z maszynami dokonywania rzeczy. 5.A rekin jest jeden! 6 ............ spowodowało problemy ze zdrowiem, dla wielu ludzi. 7. wyrzucić ...... 9. można pływać w nim.