Spośród tlenków o podanych wzorach wybierz tylko te, które w reakcji z wodą tworzą zasady. Napisz odpowiednie równania reakcji chemicznych.
BaO, Cu2O, PbO, Na2O, SO3, SrO, P4O10, Rb2O, ZnO

Połącz:
wodorotlenek sodu 1 A.Jego nazwa techniczna to potaż
żrący lub potaż kaustyczny.
wodorotlenek potasu 2 B.Jego nazwa techniczna to wapno
palone.
wodorotlenek wapnia 3 C.W przyrodzie występuje jako
minerał brucytu.
wodorotlenek magnezu 4 D.Jego nasycony roztwór jest
nazywany wodą barytową
E.Jego nazwa techniczna to soda
żrąca lub soda kaustyczna
F.Jego nazwa techniczna to
wapno gaszone

Odpowiedź podaj tak np. 1A 2B ...

2

Odpowiedzi

2011-09-16T21:23:00+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

BaO + H2O---->Ba(OH)2

Na2O + H2O---->2NaOH

SrO + H2O---->Sr(OH)2

Rb2O + H2O---->2RbOH

1 -- E
2 -- A
3 -- F
4 -- C

15 4 15
2011-09-16T21:51:15+02:00

1)

W reakcji z wodą, zasady uzyskamy z  :BaO , Na₂O, SrO, Rb₂O

 

Reakcje :

BaO + H₂O ⇒ Ba(OH)₂

Na₂O + H₂O ⇒ 2 NaOH

SrO + H₂O ⇒ Sr(OH)₂

Rb₂O + H₂O⇒ 2 RbOH

2)

1 E
2 A
3 F
4 C

12 4 12