Wpolczynnik tarcia opon samochodu o masie 1200kg na mokrej jezdni wynosi 0,25. przecietny kierowca po zauwazeniu przeszkody wlacza hamulce po czasie 0,3s. wyznacz sile tarcia. jaka droge przebedzie samochod od chwili dostrzezenia przeszkody przez kierowce do chwili zatrzymania sie jesli predkosc poczatkowa wynosila 72 km/h. jak zmieni sie sila tarcia i przebyta droga jesli masa samochodu wzrosnie dwukrotnie

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-21T19:58:44+01:00
M=1200kg f=0,25 t=0,3s. T=? s=? v1=72km/h=20m/s
T=N*f=m*g*f T=1200kg*10(m/s2)*0,25=3000N
T=m*a a=T/m a=3000N/1200kg=2,5(m/s2)
v=v1-v2 v2=0(m/s) v=20(m/s)-0(m/s)=20(m/s)
a=v/t1 t1=v/a t1=20(m/s)/2,5(m/s2)=8s.
sc=s1+s2 s1=a*(t1)²/2 s1=2,5(m/s2)*(8s)²/2=2,5(m/s2)*64(s2)/2= 80m s2=v1*t s2=20(m/s)*0,3s.=6m sc=80m+6m=86m

gdy masa wzrośnie dwukrotnie, to:*tarcie wzrośnie dwukrotnie *przebyta droga zmaleje dwukrotnie,