1.Napisz wzór funcji którą otrzymamy jeżeli funkcję f(x)=x²+x-3(u góry ma być x) przesuniemy o wektor
->
V=[2,3] następnie odbijemy względem osi OX

2.Wyznacz odległość punktu A=(2,3) od prostej y=2x-1.

Proszę o rozwiązanie całego zadania a nie tylko wynik;)
Z GÓRY DZIĘKI;*

1

Odpowiedzi

2010-01-22T20:40:53+01:00
1)
f(x)=x^2 + x - 3^x
g(x) = -[f(x-2)+3] = -[(x-2)^2 + (x-2) - 3^(x-2) + 3]=
=-[x^2-4x+4 +x-2-(3^x)*3^(-2) + 3]=
=-[x^2 - 3x + 5 - (1/9)*3^x] = -(x^2) + 3x - 5 + (1/9)*3^x

Nie wiem,czy dobrze rozumiem,że ostatni wyraz wzoru funkcji
ma być 3 do potęgi x.
2)
Prosta ma równanie:
2x-y-1=0
A=(2,3)
d=|2*2 - 3 - 1|/[pierw.[2^2 + (-1)^2] =0/[pierw.5] =0
Wniosek: Punkt A należy do prostej y=2x-1 (wystarczy podstawić współrzędne punktu A do równania prostej i okaże się,że spełniają one to równanie)