Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-21T20:01:43+01:00
Generalizacja polega m.in. na upraszczaniu rysunku obiektów geograficznych (np. przebiegu linii brzegowej), stosowaniu różnego rodzaju symboli przedstawiających złożone struktury przestrzenne i ich cechy. Celem generalizacji jest dostosowanie mapy do danych potrzeb, zwiększenie jej czytelności itp.


Mapy topograficzne - mapy szczegółowe, przedstawiające powierzchniowe elementy Ziemi (topografię). Mapy ze względu na treść dzielą się na ogólnogeograficzne i tematyczne (np. klimatyczne, geologiczne). Mapy topograficzne są jednym z typów map ogólnogegraficznych, które można ogólnie podzielić na mapy przeglądowe (skala mniejsza od 1:1000000), mapy przeglądowo-topograficzne od 1:200000 do 1:1000000) i mapy topograficzne (skala większa od 1:200000) - jednak podział ten wg różnych kartografów i w różnych państwach, szczególnie odnośnie granic skalowych, może się nieco różnić.3.

1. fizyczne: najczęściej ukazujące nam rzeźbę terenu
2. polityczne: pokazujące nam sytuację polityczną świata oraz ułatwiające odnalezienie położenia jakiegoś kraju
3. tematyczne: przyrodniczo- geograficzne; społeczno- gospodarcze
4. przeglądowe: najczęściej stosowane w turystyce np. plany miast, pokazujące położenie szlaków turystycznych itp.
1 5 1