Odpowiedzi

2010-01-22T12:44:04+01:00
2.
Zobacz na pierwszy załącznik by zrozumieć obliczenia.
(2√2)^2+3^2=h^2
17=h^2
√17=h

P=Pp(pole podsatwy)+Pb(pole boczne)
Pp= (4√2)^2 =16*2=32
Pb=4* pola wszystkich trójkątów.

P trójkąta= 1/2*a*h= 1/2*4√2*√17=2√34

Pb=4*2√34=8√34

P całkowite = Pp+Pb=32+8√34

P.S. Zaraz dodam załącznik z siatką..3.
a) Dany jest graniastosłup o podstawie trójkąta równobocznego.
Promien okregu opisanego to jest 2/3h
R=2/3h
6=2/3h
18=2h
9=h( wyskokośc podstawy czyli trójkąta)

h=a√3/2
9=a√3/2
18=a√3
18/√3=a
Po usuneiciu niewymiernosci z mianownika otrzymujemy
a(bok trójkąta)=6√3

Pole garniastosłupa= 2*Pp+Pb

Pp= a^2√3/4
Pp= (6√3)^2 * √3/4
Pp=108 √3/4
Pp=27√3

Pb=Obw * H
Pb=3*6√3*10
Pb=180√3

P całkowite= 2* pole podstawy +pole boczne
P=2*27√3+180√3
P=54√3+180√3
P=234√3