Wymień zasady religii chrześcijańskiej głoszone przez Jezusa z Galilei.Które z nich w największym stopniu skłaniały mieszkańców państwa rzymskiego do przyjmowania nowej wiary.

proszę potrzebne na dzisiaj
pierwszej odpowiedzi na temat dam naj

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-22T15:53:22+01:00
Początkowo chrześcijanioe byli prześladowani,lecz z czasem ich wiara trrafiała do wyznawców politeizmu.Przyczyną tego była głównie zasada głoszenia miłości (przykazanie miłości) oraz szczerość i zasady według których żyli chrześcijanie (przykazania,dekalog)
3 1 3