Zad.1
Odczytaj zapisy, czyli symbole pierwiastków i wzory związków chemicznych:
BaO,
3 N,
2 MgCl2,
3 O2,
5 H2O,
2 SO2,
2 S,
P4,
2 H,
H2,
3 Pb,
3 PbO.
Zad.2
Określ liczbę i rodzaj atomów w symbolach pierwiastków i wzorach związków chemicznych:
H2SO4,
5 Fe,
2 NaCl,
2 HNO3,
3 Zn,
PbO2,
3 PbO2,
CO2,
4 K,
3 SO3,
4 CrO3,
2 N2O5

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-21T20:12:19+01:00
Tlenek baru
3 atomy azotu
2 cząsteczki chlorku magnezu
3 cząsteczki tlenu
5 cząsteczek tlenku wodoru (woda)
2 cząsteczki tlenku siarki
2 atomy siarki
fosfor
2 atomy wodoru
wodór
3 atomy ołowiu
3 cząsteczki tlenku ołowiu

2 a. wodory, siarka, 4 atomy tlenu
5 a. żelaza
2 a. sodu, 2 a. chloru
2a. wodoru, 2 a. azotu, 6 a. tlenu
3 a. cyny
1 a. ołowiu, 2 a. tlenu
3 a. ołowiu, 6 a. tlenu
1 a. węgla, 2 a. tlenu
4 a. potasu
3 a. siarki, 9 a. tlenu
4 a. chromu, 12 a. tlenu
4 a. azotu, 5 a. tlenu

a.- atom
4 2 4