Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-21T20:05:05+01:00
Chrzescijaństwo dzieli się na:
* katolicyzm(doktryna Kościoła rzymskokatolickiego)
*prawosławie (wyodrębnione w wyniku zerwania stosunków kościelnych miedzy patriarchą konstantynopolitańskim a papieżem)
*protestantyzm(zespół doktryn religijnych i wyznań chrześcijańskich powstałych w wyniku reformacji w XVI w.)
4 4 4
2010-01-21T22:13:30+01:00
Religie uniwersalistyczne, plemienne i narodowe, czyli :
ze względu na zasięg oddziaływania religii.

Religie monoteistyczne (monoteizm) , politeistyczne (politeizm), henoteizm, panteizm i deizm, czyli :
ze względu na to, jak pojmują istotę boską.

Religie kosmocentryczne i teocentryczne, czyli :
ze względu na punkt wyjścia.

Religie naturalne i objawione.
Naturalna :
religia, która uznawana jest przez jej wyznawców za istniejącą od zawsze.
Objawiona :
religia, której początki związane są z proroka, czy założyciela.
1 4 1
  • Użytkownik Zadane
2010-01-22T00:59:54+01:00
Chrześcijaństwo powstało w l w. n. e. w ówczesnego judaizmu, jako działalności Jezusa, jego nauczania, czynów, śmierci oraz zmartwychwstania.
Klasyczny podział dzieli chrześcijaństwo na trzy główne
odłamy:katolicyzm,prawosławie i protestantyzm.Nie wszystkie wyznania uznające się za chrześcijańskie mają ramy organizacyjne czy choćby sprecyzowaną doktrynę, wobec czego ich klasyfikacja nie może być doskonała i w pełni obiektywna. Podziały chrześcijaństwa, których skutkiem było powstanie odrębnych organizacji kościelnych, są przez chrześcijan różnych wyznań. Chrześcijaństwo jest największą z religii monoteistycznych.Najważniejsze wspólnoty chrześcijańskie w tamtym okresie to – oprócz Judei – Damaszek, Leodycea, Filadelfia, Korynt, Tesaloniki, Smyrna,Antiochia Syryjska, Cezarea, Ikonium, Efez, Ateny, Fillipia i Rzym. W jednym tylko doktryna była niezmienna – wiara w Syna Bożego Jezusa Chrystusa.
2 4 2