Odpowiedzi

2009-10-01T14:46:12+02:00
Bohaterowie ''Kamieni na szaniec'' bez wątpienia byli bohaterami, walczyli oni bowiem o wolność swojej ojczyzny nie zważając na grożące im niebezpieczeństwo. Wolna Polska była dla nich najważniejszą wartością za która byli gotowi oddać życie. Dzięki swej odwadze i determinacji Alek, Zośka i Rudy próbowali wziąć los w swoje ręce i odmienić szarą rzeczywistość. Aleksander Kamiński użył słów ''bohaterstwo i służba'' gdyż oddają one sens powieści, opisującej losy młodych ludzi, którzy do śmierci służyli swojej ojczyźnie.