Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-21T20:18:15+01:00
Strofa - inaczej zwrotka w wierszu
wers - jedna linijka wierszu
Rym - powtórzenie jednakowych lub podobnych układów brzmieniowych w zakończeniach wyrazów

Wyróżniamy rymy :
-sąsiadujące (parzyste) (aabb)
- okalające (abba)
- krzyżowe (abab)

- gramatyczne - mają takie same końcówki .
- niegramatyczne

- dokładne
- niedokładne

- męskie - wyrazy rymujące się mają jedną sylabę.
- żeńskie - wyrazy rymujące się mają więcej niż jedną sylabę.