1 Oblicz wartość liczbową wyrażeń:
a) a³+2b² dla a=3, b=-2
b) w liczniku 6x+4 w mianowniku 1-x dla x=-3

2 Doprowadź do najprostszej postaci:
a) 6a-2b²-9a-5b²-10b²
b) 3x+(2x-5y)-(-3y+4x)
c) 5-4 (x+2y)+2(3x-y)
d) (4a+x)(6-2a)
e) -3a(2b-4)+(a-5)(b-7)×3

3.Wyłącz najwiekszy wspolny czynnik przed nawias:
a) 6x³+9x²-6x
b) 8ab-16ab²
c) 9(5x-1)+5x(5x-1)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-21T20:36:30+01:00
1
a) 27+18=35
b) -18+4/4=-14/4=-3,5
2)
a) -3a-13a2=-a(3+13a)
b)3x+2x-4x-5y+3y=x-2y
c) 5-2x-10y
d) 8a(3-a)+2x(3-a)=(8a+2x)(3-a)
e) -6ab+12a+3ab-21a-15b+105=-3ab-9a-12b+105=-3(ab+3a+4b-35)
3)
a) 3x(5x2+3x-2)
b) -8ab(-1+2ab)
c) 2(35x-2) lub (5x-1)(9+5x)