Odpowiedzi

2010-01-23T14:40:45+01:00
Formy własności przedsiębiorstw wyodrębnia się wg kryterium podmiotu dysponującego własnością.
Pojęciem które jest kluczowe przy omawianiu tej klasyfikacji jest spółka, przez którą należy rozumieć po pierwsze – umowę, po drugie – formę współdziałania gospodarczego. W gospodarce rynkowej występuje kilka form spółek. Poza spółkami prawa handlowego występują też spółki prawa cywilnego. Oprócz własności prywatnej istnieją własności : spółdzielcza, komunalna i państwowa. Można także wydzielić przedsiębiorstwa, będące formą mieszaną, w których występują połączenia i kombinacje podstawowych form własności. Zarówno formy podstawowe, jak i mieszane są możliwe w gospodarce rynkowej, przy czym struktury organizacyjne tych przedsiębiorstw mogą być zróżnicowane, a przede wszystkim różne mogą być zakresy i formy ingerencji państwa w prowadzoną przez nie działalność gospodarczą
6 4 6