Odpowiedzi

2010-01-21T20:35:11+01:00
1 - Nie rozumiem pytania...
2. Po ataku Niemiec na Polskę 1 września, 3 września Francja i Wielka Brytania wypowiedziały Niemcom Wojnę. Jednak zamiast jakichkolwiek działań wojennych, zrzucali na Berlin ulotki a rozkazem przerwania działań wojennych, gdyż chcieli utrzymać pokój "za wszelką cenę".
3. Pakt pomiędzy III Rzeszą a ZSRR mówiący o ich sojuszu, podpisany 23 sierpnia '39. Formalnie pakt o nieagresji, ale na prawdę, zgodnie z Tajnym protokołem, który był załącznikiem do tego paktu, rozbiór terytoriów lub rozporządzenie niepodległością suwerennych państw: Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii i Rumunii przez ZSRR i III Rzeszę.
2010-01-21T20:41:56+01:00
Bezpośrednią przyczyną wojny stało się zamordowania 28czerwca 1914r. w Sarajewie austriackiego następcy tronu, arcyksięcia Franciszka Ferdynanda.
Pakt Ribentrop-Mołotow podpisany został 23sierpnia 1939r. znajdował się w nim ''Tajny Protokól Podatkowy'' będący mu umówę opisującą szczegóły wpólnej napaści na ZSRR.!!

Myśle, że się przyda... ;))