Antek jest o 9 lat starszy od Michała.Pięc lat temu był od niego dwa razy starszy. Ile lat ma Antek? (Układy równań metoda przeciwnych współczynników)

2.Długośc jednego z boków prostokąta jesto 6 mniejsza od długości drugiego boku i 5 razy mniejsza od obwodu prostokąta. Ile wynosi pole tego prostokąta? (Rozwiązac na tej samej zasadzie)

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-21T20:28:19+01:00
Zad 1)
x-wiek Michała
y-wiek Antka

Rozwiązanie ;
x+9=y
2x+5=y

x=y-9
2(y-9)+5=y

x=y-9
2y-18+5=y

x=y-9
y=13

x=4
y=13

Zad 2)
Dane;
x i y -boki prostokąta
Rozwiązanie ;
x - 6 = y
(2x+2y)/5 = y

x - y = 6
2x + 2y = 5y

x - y = 6
2x + 2y - 5y = 0

x - y = 6 |*(-3)
2x - 3y = 0

-3x + 3y = -18
2x - 3y = 0

-x = -18

x = 18

y = x - 6
y = 12

x = 18
y = 12
P=a*b
P=12*18=216 cm
Odp:Pole tego prostokąta wynosi 216 cm