1.wyjaśnij jaką funkcję pełnią węzły chłonne w organizmie człowieka?
2.Dlaczego krwotok wewnętrzny może być zagrożeniem dla życia osoby poszkodowanej.?
3.Napisz gdzie występują włókienka białkowe i co się z nimi dzieje w czasie skurczu?
4.podaj nazwy 3 hormonów które wpływają na przemiany cukrów w organizmie?
5.wyjaśnij na czym polega daltonizm?
6. wyjaśnij jaki wpływ na oczy może mieć niewłaściwe oświetlenie?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-21T20:34:10+01:00
2.Krwotok jest to przerwanie ciągłości naczynia krwionośnego i utrata krwi do tkanek, jam ciała (krwotok wewnętrzny) lub na zewnątrz organizmu (krwotok zewnętrzny). Utrata krwi od 1,5-2 litrów stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia:

Ogólne objawy krwotoku:

● bladość powłok ciała,
● przyśpieszone tętno,
● spadek ciśnienia,
● osłabienie,
● szum w uszach, mroczki przed oczami,
● zimny pot,
● niepokój
Pierwsza pomoc przy krwotoku zewnętrznym:
● poszkodowanego należy ułożyć w pozycji leżącej lub pozycji przeciwwstrząsowej (w przypadku dużych krwotoków),
● jeżeli krwawienie dotyczy kończyny- unosimy ją powyżej poziomu serca,
● stosujemy ucisk doraźny na ramię lub najbliższą tętnicę doprowadzająca krew do rany,
● zakładamy jałowy opatrunek uciskowy,
● kontrolujemy tętno na zranionej kończynie,
● sprawdzamy czynności życiowe poszkodowanego,
● zapewniamy poszkodowanemu komfort termiczny i psychiczny,
● w razie potrzeby wzywamy pogotowie.

Krwotok z nosa.

W przegrodzie nosowej znajdują się liczne powierzchniowe naczynia krwionośne, które przy uszkodzeniu albo także bez przyczyn zewnętrznych pękają co prowadzi do krwawienia.

Pierwsza pomoc:

● poszkodowanego posadzić z głową pochyloną do przodu,
● poinformować poszkodowanego aby oddychał ustami,
● polecamy poszkodowanemu aby oczyścił nos (wydmuchać zawartość nosa),
● uciskamy nos tuż poniżej części kostnej (u osób cierpiących na nadciśnienie tętnicze nie tamujemy wypływu krwi),
● kładziemy zimne kompresy na czoło, kark i nasadę nosa,
● po 10 minutach przestajemy uciskać nos, jeżeli krwawienie powtarza się należy zastosować ponownie ucisk (nie oczyszczamy zawartości nosa),
● jeżeli krwawienie z nosa trwa dużej niż 30 minut należy skontaktować się z lekarzem.

Amputacja urazowa.

Amputacja urazowa jest to odcięcie części ciała człowieka w wyniku wypadku.

Pierwsza pomoc:

- poszkodowanego ułożyć w pozycji leżącej lub przeciwwstrząsowej (w przypadku dużego ubytku krwi),
● unieść zranioną kończynę powyżej poziomu serca,
● w przypadku możliwości wystąpienia dużego krwotoku (np. amputacja dłoni), należy założyć szeroki opatrunek uciskowy,
● zabezpieczyć kikut jałowym opatrunkiem,
● odnaleźć amputowaną część kończyny, opatrzyć jałowym opatrunkiem i włożyć do foliowej torebki, którą następnie należy umieścić w wodzie z lodem,
● unieruchomić zranioną kończynę,
● zapewnić komfort termiczny i wsparcie psychiczne,
● okresowo kontrolować czynności życiowe.
UWAGA: w przypadku amputacji, np. palca, krwawienie jest niewielkie, wystarczy założenie zwykłego opatrunku.

Krwotoki wewnętrzne.

Krwawienie wewnętrzne nie jesteśmy w stanie zatamować, możemy jedynie zmniejszyć ilość wypływającej krwi. Objawy i pierwsza pomoc zależą od miejsca, gdzie krwotok występuje. Przy podejrzeniu krwotoku wewnętrznego zawsze wzywamy pogotowie.

Krwotok do jamy czaszki.

Przyczyną jest najczęściej ostry lub tępy uraz głowy.

Objawy:
● bóle głowy,
● zaburzenia świadomości,
● zaburzenia w odbiorze wrażeń zmysłowych,
● nierówne źrenice,
● mdłości i wymioty,
● może wystąpić utrata przytomności.
Pierwsza pomoc:
● poszkodowanego przytomnego układamy w pozycji półsiedzącej,
● poszkodowanego nieprzytomnego układamy w pozycji bezpiecznej,
● stosujemy zimne okłady na głowę,
● kontrolujemy czynności życiowe, zapewniamy komfort psychiczny i termiczny.

Krwotok do przewodu pokarmowego.

Przyczyną może być zranienie ścian przełyku lub jelit ostrymi krawędziami połkniętego przedmiotu, pokarmu (np. ość) lub pęknięcie wrzodu.

Objawy są uzależnione od miejsca krwawienia i są to:

● ból,
● krwiste wymioty, jeżeli krwawienie nastąpiło z przełyku,
● wymioty o wyglądzie przypominającym fusy kawy, jeżeli krwawienie dotyczy żołądka,
● krwisto- smoliste stolce jeżeli krwawienie wystąpiło do jelita.
Pierwsza pomoc:
● stosujemy zimne okłady na brzuch,
● poszkodowanego układamy w pozycji leżącej z nogami ugiętymi w stawach kolanowych,
● można podawać kostki lobu do ssania (nie połykać).
Krwotok w obrębie płuc.
Objawy:
● ból,
● kaszel z odpluwaniem krwi i śluzu,
● kłopoty z oddychaniem,
● szybki i spłycony oddech.
Pierwsza pomoc:
● poszkodowanego układamy w pozycji półsiedzącej

Krwotok do otrzewnej.

Przyczyną jest najczęściej tępy uraz brzucha lub upadek z wysokości, itp.

Objawy:

● ból,
● twarde powłoki brzuszne,
● mogą być widoczne zasinienia (na powłokach brzusznych),
● mogą wystąpić mdłości i wymioty.
Pierwsza pomoc:
● poszkodowanego układamy w pozycji półsiedzącej z podkurczonymi nogami,
● poszkodowanemu nie podajemy żadnych napojów ani pokarmów.

Krwawienie śródtkankowe.

Przyczyną jest najczęściej tępy uraz, uderzenie, itp.

Objawy:

● ból,
● obrzęk,
● zasinienie.
Pierwsza pomoc:
● stosujemy zimne okłady.
Przy krwotokach wewnętrznych w poszczególnych częściach ciała krew może się wynaczyniać w następujących ilościach:
● miednica- 2 litry,
● udo- 1,5 litra,
● podudzie- 600 ml,
● ramię- 400 ml,
● przedramię- 300 ml.
1 5 1