Odpowiedzi

2010-01-21T21:03:25+01:00
Kuruta - Dmitrij Dmitrijewicz Kuruta; rosyjski generał piechoty od 1828, generał-lejtanant od 1816, generał-major od 1812, hrabia Imperium Rosyjskiego.

Car Mikołaj I - Mikołaj I Romanow; cesarz Rosji od 1825, król Polski od 1825, brat Aleksandra I (1777-1825), trzeci syn Pawła I (1754-1801), z dynastii Romanowów. Nazywany Mikołajem I Pałkinem.

Wielki Książę Konstanty - Konstanty Pawłowicz Romanow; wielki książę rosyjski z dynastii Romanowów, następca tronu rosyjskiego w latach 1801-1823, dowódca armii Królestwa Polskiego, poseł na Sejm Królestwa Kongresowego od 1819 z Pragi.

wymienieni:
Chłopicki - Józef Grzegorz Chłopicki, herbu Nieczuja; generał polski, uczestnik wielu wojen – między innymi powstania kościuszkowskiego i wojen napoleońskich, dyktator powstania listopadowego, baron Cesarstwa Francuskiego.

Niemcewicz - Julian Ursyn Niemcewicz herbu Rawicz; polski dramaturg, powieściopisarz, poeta, pamiętnikarz, wolnomularz.

Czartoryski - Adam Jerzy Czartoryski; polski książę, mąż stanu, rosyjski minister spraw zagranicznych, senator-wojewoda Królestwa Polskiego, prezes Rządu Narodowego, prezes Senatu, pisarz, mecenas sztuki i kultury, odznaczony Orderem Orła Białego.

Skrzynecki - Nagrobek gen. J. Skrzyneckiego

Jan Zygmunt Skrzynecki herbu Bończa; polski generał.

Lelewel - Joachim Lelewel; polski historyk, numizmatyk, poliglota,heraldyk i działacz polityczny.

Krukowiecki - Jan Stefan Krukowiecki herbu Pomian; polski generał, uczestnik wojen napoleońskich i powstania listopadowego, hrabia.