Odpowiedzi

2010-01-21T21:26:50+01:00
Dane:
m = 100 kg
V = 72 km/h = 72000 m / 3600 s = 20 [m/s]
r = 20 m
Rozw.:
Nacisk
N = F + F₀
gdzie F - siła ciężkości, F₀ - siła odśrodkowa
N = m×g + m×V²/2 = m (g+V²/r) = 100 kg ×(10[m/s²] + (20m/s)²/20m)) = 3000N