Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-21T20:57:27+01:00
Zad. 1
Zróżnicowanie zębów związane jest z ich udziałem w mechanicznym rozdrabnianiu pokarmów ( siekacze – odcinają kawałki pokarmów, kły – przytrzymują je, zęby przedtrzonowe i trzonowe – rozcierają pokarm). Dokładność roztarcia ma duży wpływ na przebieg trawienia .
zad.2
Zapobieganie chorobom układu pokarmowego jest jak najbardziej możliwe.
Unikanie wielu chorób związanych z układem pokarmowym wiąże się bezpośrednio z :
- racjonalną dietą spożywczą ,
- regularnym spożywaniem i odpowiednim przygotowaniem posiłków codziennych ,
- unikaniem stresów oraz wielu innych czynników wpływających na prawidłowe funkcjonowanie organizmu ludzkiego. Świadome i konsekwentne postępowanie wg wyżej wymienionych wskazówek jest warunkiem zapobiegania wielu chorób układu pokarmowego.
zad.3
Skażenie żywności może nieść zagrożenie dla zdrowia i życia. Oczywiście w zależności od charakteru związków toksycznych i ich dawki. Choroby, które są powodowane przez niezdrową (skażoną, zainfekowaną) żywność:
1. zatrucia pokarmowe - np. bakteryjne, chemiczne . Mogą powodować takie objawy jak dreszcze, gorączkę, wymioty, biegunki, bóle.
2. choroby alergiczne - np. konserwanty dodawane do żywności mogą wywoływać odczyny alergiczne.
3. choroby nowotworowe - np.nikiel mogą być przyczyną powstawania chorób nowotworowych. Inne to np. aflatoksyny-toksyny grzybków mogących żyć w źle przetworzonych orzeszkach ziemnych.