Odpowiedzi

2010-01-22T12:17:15+01:00
Stanisław August Poniatowski był człowiekiem wszechstronnie wykształconym,gorącym propagatorem idei oświeceniowych. Doceniał rolę nauki i oświaty, dlatego pierwsze lata jego panowania to okres wzmożonej działalności w dziedzinie oświaty i publicystyki. Celem było wychowanie młodzieży w duchu patriotycznym i reformatorskim. Już wcześniej ks. Stanisław Konarski założył szkołę o nazwie Collegium Nobilium (czyt. Kolegium Nobilium), której celem było kształcenie światłych obywateli. Sam król założył Szkołę Rycerską, która miała kształcić nowoczesną kadrę oficerską gotową do poświęceń dla ojczyzny.
W 1773 roku utworzono KOMISJĘ EDUKACJI NARODOWEJ (KEN)- pierwsze w świecie ministerstwo oświaty. Jej zdaniem była organizacja nowego systemu oświaty oraz wykształcenie pokolenia Polaków w duchu patriotycznym i obywatelskim.
Reforma szkolnictwa miała być ważnym elementem reformy całego państwa. W tworzonych szkołach wprowadzano zgodne z duchem oświecenia nauki przyrodnicze, historię ojczystą, matematykę i geografię, rezygnując z łaciny jako języka wykładowego. Wielu nauczycieli zaczęło wykorzystywać pomoce naukowe (globusy, mapy i ilustracje), a w szkołach KEN wprowadzono również przedmioty praktyczne, przygotowujące do wykonywania zawodu.