Zad.1

Uzasadnij, że jeżeli liczba całkowita n jest podzielona przez 12, to liczba ½ n, ⅓ n, ¼ n jest całkowita i podzielona przez 12.

Zad.2
Zredukuj wyrazy podobne:
a)-2-2a+3
b)2a-3b+3a-2b
c)2y-6y+4x-2x
d)2x+3-6x-10
e)-x+2x+(-6)+x-4
f)2ab-6-ab-(-3)
g)3x²-2y²-6x²-2y²

2

Odpowiedzi

2010-01-21T20:45:35+01:00
A)-2-2a+3 =1-2a
b)2a-3b+3a-2b=5a-5b
c)2y-6y+4x-2x=-4y+2x
d)2x+3-6x-10= -4x-7
e)-x+2x+(-6)+x-4=2x-10
f)2ab-6-ab-(-3)=ab-3
g)3x²-2y²-6x²-2y² = -3x*-4y*

* oznacza podniesienie do kwadratu
2010-01-21T20:47:30+01:00
A) -2a+1
b) 5a-5b
c) -3y+2x
d)-4x-7
e) 2x-10
f) ab-3
g) 3x2-4y2