1. Oblicz ile ton czystego węgla znajduje się w dwóch tonach węgla kamiennego zawierającego 90% tego pierwiastka.
Czy więcej węgla znajduje się w 3 tonach węgla brunatnego o zawartości 70% tego pierwiastka?

2. Oblicz jaki powinien być stosunek liczby cząsteczek tlenu do liczby acetylenu, aby produktem jego spalania był
a) duwtlenek węgla
b) tlenek węgla

3. Ustal stosunek liczby cząteczek tlenu potrzebnych do całkowitego spalenia dwóch cząsteczek
a) etanu
b) etylenu
c) acetylenu

4. Oblicz jaką pojemność musi mieć kanister, aby pomieścił 3,6 kg benzyny o gęstości 0,72 g/cm3.

5. Napisz równania reakcji
a) całkowitego spalania propanu
b) spalania niecałkowitego pentanu

6. Uzupełnij równania reakcji spalania alkanów
a) 2 C15H32 + 31 O2 ------ ..... + .....
b) ..... + ..... ------ 9 CO2 + 10 H2O
c) ..... + 6 O2 ------ 11C + .....

7. Powszechnie używanym produktem przeróbki ropy naftowej jest benzyna - mieszanina ciekłych węglorowodorów. Napisz cztery wzory sumaryczne alkanów występujących w benzynie.

Z góry dziękuję za rozwiązania!

1

Odpowiedzi

2010-01-23T14:05:42+01:00
1. 2 * 90% = 1,8
3 * 70% = 2,1

Odp. W 3t w3ęgla brunatnego jest więcej czystego węgla

2. 2 C2H2 + 5 O2 ---> 4 CO2 + 2 H2O 2/5
2 C2H2 + 3 O2 ---> 4 CO + 2 H2O 2/3

3.a. 2 C2H6 + 7 O2 ---> 4 CO2 + 6 H2O 7/2
b. 2 C2H4 + 6 O2 ---> 4 CO2 + 4 H2O 6/2
c. 2 C2H2 + 5 O2 ---> 4 CO2 + 2 H2O 5/2

4. m=3,6kg=3600g
d=0,72g/dm3

V=m/d
V=3600/0,72=5000cm3=5dm3

Odp. Kanister powinien mieć pojemność 5l

5.a. C3H8 + 5 O2 ---> 3 CO2 + 4 H2O
b. 2 C5H12 + 11 O2 ---> 10 CO + 12 H2O

6.
a) 2 C15H32 + 31 O2 ------ 30 CO +32 H2O
b) C9H20 + 14 O2 ------ 9 CO2 + 10 H2O
c) C11H24 + 6 O2 ------ 11C + 12 H2O

7.
a) Cyklopentan C5H10
b) Cykloheksan C6H12
c) Oktan C8H18
d) Nonan C9H20