Odpowiedzi

2009-09-30T21:26:36+02:00
Drut to nic innego jak bryła obrotowa o podstawie koła.
liczymy najpierw pole podstawy:

Fi=2mm=0.2cm
r=1/2Fi
Pi*r^2= 3.14*0.1^2= 0,0314cm^2
liczymy objętość drutu
Pole podstawy * wysokość
0.0314*3000= 94.2cm^3

jeden cm^3 miedzi waży 8.96g
94.2 * 8.96 = 884.032g
Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-30T21:27:55+02:00
L=30000cm
r=0,1cm
V=lπr²=3000×3,14×0,1²=94,2cm³
m=V×ρ=94,2×8,96≈844g

r₁=6cm
r₂=4cm
l=100cm
V=V₁-V₂=lπr₁²-lπr₂²=100×3,14×36-100×3,14×16=6280cm³
m=V×ρ=6290×7,8≈48984g≈49kg