Droga pomiędzy dwoma miastami A i B prowadzi przez wzniesienie. Autobus pod górę jedzie z prędkością 25km/h a z góry z prędkością 50 km/h. Przejazd z miasta A do B trwał 3 i pół godziny a z miasta B do A 4h. Jaka jest odległość pomiędzy tymi dwoma miastami?

trzeba ułożyć do tego układ równań.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-21T21:27:36+01:00
V=s/t
V₁=25km/h-prędkośc pod gorę
V₂=50km/h-V-z góry
t₁=4h-czas jak jechal pod gorę
t₂=3½h-czas jak jechal z gory

S=V₁t₁+V₂t₂/2
S=100+175/2
S=132,5km