Wykonaj polecenia zamieszczone pod wierszem.

Chodzi mi oto, aby język giętki
powiedział wszytsko, co pomysli głowa:
A czasem był jak piorun jasny, prędki
A czasem smutny jako pieśń stepowa
A czasem jako skarga nimfy miękki
A czasem piękny jak aniołów mowa.

1. O jakim języku jest mowa w wierszu ?
2.Jak rozumiesz każdy z czterech ostatnich wersów?
3.Jak nazywa się środek stylistyczny polegający na powtórzeniu na początku wersów tego samego sformułowania ?
4.Podaj pieć związków frazeologicznych ze słowem "język" i objaśnij ich znaczenia.

Prosze tylko o prawidłowe odpowiedzi daje 30 punktów !

1

Odpowiedzi

2010-01-21T20:51:48+01:00
1. Elokwentnym, trafnym.
2.Jest to opis języka: piorun jasny prędki ozn., ze jest jezyk zrozumialy.
nie chce mi sie myslec :)