Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-21T21:31:12+01:00
Wersja angielska;
Day by day more and more people have greater knowledge of organic farming, but not everyone uses it. Thoughtless action can lead to extreme state of our planet.
In the last thirty years have brought the environment to the state, which will be hard to reverse. Emitting to the atmosphere a huge amount of gas fed to the global warming, initiates the process of damaging climate change. Disappearing ozone layer and the effect of the move to ground harmful radiation that causes skin cancer and alter the structure of genes. Destroy forests and the sea pour harmful chemicals.
The best indicator of pollution-lichens are most sensitive organisms to pollution, then after we can evaluate them as a highly polluted environment. I rarely ever meet them, because, they can not live in such adverse conditions.
So polluted environment threatens the very people, so quickly have to make some changes that will help and not harm the earth. To cope with the greenhouse effect should be avoided CFCs, which are in aerosols, refrigerators, spray paints, varnishes and dryer, air fresheners. It is difficult not fertilize farmland, without fertilizer were large losses, unfortunately, that pollute the earth and canoeing down the lakes, rivers, not only pollute the water, but also kill the organisms that live in them, but without them it would be healthier environment and people. We need to turn off lights or other equipment when not in use so it saves energy and mines. coal. We can save water by using it reasonable, that is, for example, better take a shower than a bath, because less water is consumed We guard to twist such as the water brush. To take care of the cleanliness of their environment and, above all, do not litter. The next thing is to separate their waste is very important because it can be re-sorted rubbish to use.

wersja polska;
Z dnia na dzień coraz więcej ludzi posiada większą wiedze ekologiczną, lecz nie każdy z niej korzysta. Bezmyślne działania mogą doprowadzić do skrajnego stanu naszej planety.
W ostatnim trzydziestoleciu doprowadziliśmy środowisko do stanu, który ciężko będzie odwrócić. Emitując do atmosfery ogromną ilość gazów doprowadzamy do ocieplenia się klimatu, zapoczątkowujemy szkodliwy proces zmian klimatycznych. Zanika powłoka ozonowa i w skutek tego przechodzą do powierzchni ziemi szkodliwe promieniowania, co wywołuje raka skóry i zmienia strukturę genów. Niszczymy lasy a do morza wylewamy szkodliwe chemikalia.
Najlepszym wskaźnikiem zanieczyszczenia są porosty -najwrażliwsze organizmy na zanieczyszczenia, to po nich możemy ocenić jak bardzo zanieczyszczone jest środowisko. I coraz rzadziej je spotykamy, bo, nie potrafią żyć w tak niesprzyjających warunkach.
Tak zanieczyszczone środowisko zagraża samym ludziom, dlatego szybko trzeba wprowadzić pewne zmiany, które będą pomagać a nie szkodzić Ziemi. Aby poradzić sobie z efektem cieplarnianym powinniśmy unikać freonów, które są w aerozolach, lodówkach, farbach w sprayu, lakierach do włosów, odświeżaczach powietrza. Trudno jest nie nawozić pól uprawnych, bez nawozów były by duże straty niestety zatruwają ziemie i spływając do jezior, rzek nie tylko zanieczyszczają wodę, ale także zabijają organizmy w nich żyjące, ale bez nich było by zdrowsze środowisko i ludzie. Powinniśmy wyłączać światło lub różne sprzęty wtedy, kiedy z nim nie korzystamy tak oszczędzamy energię i min. węgiel. Wodę możemy oszczędzać za pomocą rozsądnego używania jej, czyli np. lepiej brać prysznic niż kąpiel, bo mniej wody się zużywa pilnujemy żeby zakręcać wodę np. przy myciu zębów. Należy dbać o czystość swojego otoczenia i przede wszystkim nie śmiecić. Następną rzeczą jest segregowanie odpadów jest to bardzo ważne gdyż posegregowane śmieci można wtórnie wykorzystać.
1 5 1